מדיניות רישום לקורס:

הרישום לקורס "השקעות בנדל"ן עם נילי" תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בביט.
ניתן לחלק את התשלום עד – 5 תשלומים.
אין אפשרות להגיע לשיעור ניסיון.

מספר המקומות מוגבל. ההרשמה מותנת על בסיס מקום פנוי בשיעורים.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההרשמה במידת הצורך.

ההנהלה שומרת לעצמה לשנות את מיקום הקורס בשל שינוי בכמות המשתתפים ותעדכן את המשתתפים בכך מבעוד מועד.


מדיניות ביטול רישום לקורסים: 

משתתף / משתתפת שיבטלו את הרשמתם יעשו זאת אך ורק בכתב למייל של נילי nilik.4u@gmail.com
משתתף / משתתפת שיבטלו את הרשמתם עד שבועיים לפני תחילת הקורס, יחויבו בסך של 250 ₪ בלבד, דמי רישום לקורס.
משתתף / משתתפת שיבטלו את הרשמתם לקורס שבועיים או פחות לפני מועד פתיחתו, יחויבו ב-550 ₪.
משתתף / משתתפת אשר יבחרו לבטל את לימודיהם עד שבועיים ממועד פתיחת הקורס, יחויבו במחצית מעלות הקורס.
משתתף / משתתפת שיבחרו להפסיק את לימודיהם מעל לשבועיים מתאריך פתיחת הקורס יחויבו בתשלום מלא עבור הקורס ללא קשר למספר השיעורים בהם נכחו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס.

החלטה כזאת יכולה להתקבל, למשל, עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת.

החברה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות ותעריפי התשלום.